hand pushing a button on a touch screen interface

 

Elga Ahmad Prayoga, M.Pd.

 

     | Francophile & technophile…but ain’t pédophile! :D |
     | Paling tidak suka IKLAN TEVE YG DIULANG2!!! |

Sex:
Male


Birthday:
November 14


Education:
Magister Pendidikan Bahasa Prancis bidang Media Pembelajaran - Universitas Pendidikan Indonesia
Sarjana Pendidikan Bahasa Prancis – Universitas Pendidikan Indonesia


Languages:
Basa Sunda
Bahasa Indonesia
English
Français 

Favorite Quotations:
“Eling-eling murangkalih
Kudu apik jeung berseka
Ulah odoh ka panganggo
Mun kotor geuwat seuseuhan
Soeh geuwat kaputan
Kanu butut masing butuh
Kanu anyar masing lebar” - Pupuh Asmarandana

“Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya” – Anonim

“Il faut être nomade, traverser les idées comme on
traverse les pays et les villes…” – F. Picabia 

“Less is more” – Anggun